διδαχή (didachê)

da διδάσκω
TDNT - 2: 163,161
Numero Strong: G1322
sostantivo femminile

1) insegnamento
   1a) quello che è insegnato
   1b) dottrina, insegnamento, riguardo a qualcosa
2) l'atto di insegnamento, istruzione
   2a) in riunioni religiose dei cristiani, parlare nel modo dell'insegnamento, in distinzione da altri modi di parlare in pubblico

διδαχαῖς: dat. pl.
διδαχή, διδαχὴ: nom. sing.
διδαχῇ: dat. sing.
διδαχὴν: acc. sing.
διδαχῆς: gen. sing.

(+) dottrina: 2
(+) insegnare: 1
(+λαλέω) proporre: 1
di dottrina: 1
di insegnare: 1
dottrina: 9
insegnare: 12
qualche insegnare: 1
uno insegnare: 2
Totale: 30

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω