διηγέομαι (diêgeomai)

da διά e ἡγέομαι
Numero Strong: G1334
verbo

1) condurre o portare una narrazione fino alla fine
2) mettersi in viaggio, narrare, riferire completamente, descrivere

διηγήσαντο: 3pl. med. aor. ind.
διηγήσατο: 3sing. med. aor. ind.
διηγήσεται: 3sing. med. fut. ind.
διηγήσωνται: 3pl. med. aor. cong.
διηγοῦ: 2sing. med. pres. imptv.
διηγούμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.

descrivere: 1
raccontare: 7
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω