δικαιοκρισία (dikaiokrisia)

da δίκαιος e κρίσις
TDNT - 2: 224,168
Numero Strong: G1341
sostantivo femminile

1) giudizio retto

δικαιοκρισίας: gen. sing.

di giustificare giudicare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω