δικαιοσύνη (dikaiosunê)

da δίκαιος
TDNT - 2: 192,168
Numero Strong: G1343
sostantivo femminile

1) in senso largo: stato di qualcuno come dovrebbe essere, rettitudine, la condizione accettabile a Dio
   1a) la dottrina riguardo al modo in cui l'uomo può raggiungere uno stato approvato da Dio
   1b) integrità, virtù, purezza di vita, correttezza, correttezza di sentimento, pensiero e comportamento
2) in senso più stretto, giustizia o la virtù che dà a ciascuno quello che gli è dovuto

δικαιοσύνῃ: dat. sing.
δικαιοσύνη: nom. sing.
δικαιοσύνην: acc. sing.
δικαιοσύνης: gen. sing.

(+ὁ ἐν) giustificare: 1
a giustiziare: 1
di giustiziare: 11
giustificare: 3
giustiziare: 74
non tradotto: 1
uno giustiziare: 1
Totale: 92

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω