διορύσσω (diorussô)

da διά e ὀρύσσω
Numero Strong: G1358
verbo

1) vangare attraverso: una casa

διορύσσουσιν: 3pl. att. pres. ind.
διορυχθῆναι: pass. aor. inf.

scassinare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω