διπλοῦς (diplous)

da δίς e (probabilmente) la radice di πλείων
Numero Strong: G1362
aggettivo

1) duplice

διπλᾶ: acc. pl. neut.
διπλῆς: gen. sing. femm.
διπλότερον: acc. sing. masc. comp.
διπλοῦν: acc. sing. neut.

(+) doppiezza: 1
doppiezza: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω