διψάω (dipsaô)

da una variazione di δίψος
TDNT - 2: 226,177
Numero Strong: G1372
verbo

1) avere sete
   1a) figurativamente, hanno sete quelli che sentono molto la mancanza di, ed impazientemente desiderano, quelle cose da cui l'anima è rinfrescata, sostenuta e fortificata

διψᾷ: 3sing. att. pres. cong.
διψήσει: 3sing. att. fut. ind.
διψήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
διψῶ: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
διψῶμεν: 1pl. att. pres. ind.
διψῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
διψῶντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
διψῶντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
διψῶντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἐδίψησα: 1sing. att. aor. ind.

assetare: 2
avere sete: 12
sete: 2
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω