δοκιμή (dokimê)

dalla stessa parola di δόκιμος
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: G1382
sostantivo femminile

1) verifica, prova
2) carattere approvato, fidato
3) una prova, un campione di valore fidato

δοκιμὴ: nom. sing.
δοκιμῇ: dat. sing.
δοκιμήν, δοκιμὴν: acc. sing.
δοκιμῆς: gen. sing.

buono provare: 1
con cui provare: 1
esperienza: 2
provare: 1
provare praticare: 1
uno provare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω