δουλεύω (douleuô)

da δοῦλος
TDNT - 2: 261,182
Numero Strong: G1398
verbo

1) essere uno schiavo, servire, rendere servizio
   1a) di una nazione in soggezione ad altre nazioni
2) metaforicamente rispettare, sottoporsi
   2a) in senso positivo, produrre obbedienza
   2b) in senso negativo, di quelli che diventano schiavi di un'altra potenza, cedere a, dare sé stesso a

δεδουλεύκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
δεδουλωμένας: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.
δεδουλωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
δεδούλωται: 3sing. pass. pf. ind.
δουλεύει: 3sing. att. pres. ind.
δουλεύειν: att. pres. inf.
δουλεύετε: 2pl. att. pres. imptv.
δουλευέτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
δουλεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
δουλεύουσιν: 3pl. att. pres. ind.
δουλεύσει: 3sing. att. fut. ind.
δουλεύσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
δουλεύω: 1sing. att. pres. ind.
δουλεύων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐδουλεύσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐδούλευσεν: 3sing. att. aor. ind.

(+ἐγώ) servire: 1
dedito: 1
essere schiavo: 3
obbligare a continuare a stare insieme: 1
per servire: 1
rendere schiavo: 1
schiavo: 1
servire: 18
servire maggiorare: 1
tenere in schiavo: 1
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω