δυσεντέριον (dusenterion)

da δυς ed un comparativo di ἐντός (con significato un intestino)
Numero Strong: G1420
sostantivo neutro

1) dissenteria, indisposizione dell'intestino

δυσεντερίῳ: dat. sing.

dissenteria: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω