δωδεκάφυλον (dôdekafulon)

da δώδεκα e φυλή
TDNT - 2: 321,192
Numero Strong: G1429
sostantivo neutro

1) le dodici tribù, usato per il popolo israelita nell'insieme, perché è composto da dodici tribù

δωδεκάφυλον: nom. sing.

dodici tribù: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω