εἰδωλολάτρης (eidôlolatrês)

da εἴδωλον e la radice di λατρεύω
TDNT - 2: 379,202
Numero Strong: G1496
sostantivo maschile

1) un adoratore degli dèi falsi, un idolatra
   1a) usato di chiunque, anche un cristiano, partecipante in qualsiasi modo nell'adorazione dei pagani, soprattutto chi frequenta le loro feste sacrificali e mangia di un animale offerto in sacrificio
2) un uomo bramoso come adoratore di Mammona

εἰδωλολάτραι: nom. pl.
εἰδωλολάτραις: dat. pl.
εἰδωλολάτρης: nom. sing.

con idolatrare: 1
idolatrare: 4
uno idolatrare: 2
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω