εἰλικρινής (eilikrinês)

da heile (il raggio del sole) e κρίνω
TDNT - 2: 397,206
Numero Strong: G1506
aggettivo

1) puro, sincero
2) trovato puro quando spiegato ed esaminato alla luce del sole

εἰλικρινεῖς: nom. pl. masc.
εἰλικρινῆ: acc. sing. femm.

limpidezza: 1
sincerare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω