εἰσπορεύομαι (eisporeuomai)

da εἰς e πορεύομαι
TDNT - 6: 578,915
Numero Strong: G1531
verbo

1) andare dentro, entrare
   1a) di persone
   1b) di cose
      1b1) essere portato messo dentro
      1b2) cibo per esempio in una bocca
2) metaforicamente di affezioni che entrano nell'anima

εἰσεπορεύετο: 3sing. med. impf. ind.
εἰσπορεύεται: 3sing. med. pres. ind.
εἰσπορευόμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
εἰσπορευόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
εἰσπορευόμενον: med. pres. ptc. nom. sing. neut.
εἰσπορευόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
εἰσπορευομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
εἰσπορευομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
εἰσπορεύονται: 3pl. med. pres. ind.

andare: 1
entrare: 13
giungere: 1
penetrare: 1
venire: 2
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω