εὐαγγελιστής (euaggelistês)

da εὐαγγελίζω
TDNT - 2: 736,267
Numero Strong: G2099
sostantivo maschile

1) un portatore di buone notizie, un evangelista
2) il nome dato agli araldi del NT della salvezza tramite Cristo che non erano apostoli

εὐαγγελιστάς: acc. pl.
εὐαγγελιστοῦ: gen. sing.

di evangelizzare: 1
evangelizzare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω