εὐχαριστία (eucharistia)

da εὐχάριστος
TDNT - 9: 407,1298
Numero Strong: G2169
sostantivo femminile

1) gratitudine
2) ringraziamento

εὐχαριστία: nom. sing.
εὐχαριστίᾳ: dat. sing.
εὐχαριστίαν: acc. sing.
εὐχαριστίας: acc. pl., gen. sing.
εὐχαριστιῶν: gen. pl.

gratitudine: 2
graziare: 1
pregare di ringraziare: 1
rendere di graziare: 4
ringraziare: 7
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω