εὐδοκία (eudokia)

da una presunta parola composta da εὖ e la radice di δοκέω
TDNT - 2: 742,273
Numero Strong: G2107
sostantivo femminile

1) volontà, scelta
   1a) buona volontà, intenzione gentile, benevolenza
2) delizia, piacere, soddisfazione
3) desiderio
   3a) perché il gradimento per qualsiasi cosa che non si ha facilmente produce il desiderio per essa
+ γίνομαι: sembrare buono

εὐδοκία: nom. sing.
εὐδοκίαν: acc. sing.
εὐδοκίας: gen. sing.

buono animo: 1
desiderare: 2
disegnare benevolenza: 3
gradire: 1
piacere: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω