εὐφραίνω (eufrainô)

da εὖ e φρήν
TDNT - 2: 772,278
Numero Strong: G2165
verbo

1) rallegrare, rendere gioioso
   1a) essere contento, allegro, rallegrarsi
   1b) rallegrarsi, essere dilettato con una cosa

εὐφραίνεσθαι: pass. pres. inf.
εὐφραίνεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
εὐφραινόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
εὐφραίνονται: 3pl. pass. pres. ind.
εὐφραίνοντο: 3pl. pass. impf. ind.
εὐφραίνου: 2sing. pass. pres. imptv.
εὐφραίνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
εὐφρανθῆναι: pass. aor. inf.
εὐφράνθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
εὐφράνθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
εὐφρανθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
εὐφρανθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.
ηὐφράνθη: 3sing. pass. aor. ind.

divertire: 2
fare festeggiare: 4
fare grandezza festeggiare: 1
rallegrare: 7
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω