εὐλάβεια (eulabeia)

da εὐλαβής
TDNT - 2: 751,275
Numero Strong: G2124
sostantivo femminile

1) cautela, circospezione, discrezione
   1a) l'evitare
   1b) un evitare ragionevole
2) riverenza, venerazione
   2a) riverenza verso Dio, paura devota, pietà
3) paura, ansia, timore

εὐλαβείας: gen. sing.

pietà: 1
riverire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω