εὐλαβέομαι (eulabeomai)

voce media da εὐλαβής
TDNT - 2: 751,*
Numero Strong: G2125
verbo

1) agire cautamente, con circospezione
2) guardarsi da, avere paura di
3) riverire, avere timore riverenziale di

εὐλαβηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.

con pietà timore: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω