εὐλογία (eulogia)

dalla stessa parola di εὐλογέω
TDNT - 2: 754,275
Numero Strong: G2129
sostantivo femminile

1) lode, adorazione, panegirico: di Cristo o Dio
2) bel discorso, linguaggio educato
   2a) in senso negativo, linguaggio adattato con furbizia per incantare l'ascoltatore
3) un'invocazione di benedizione
4) consacrazione
5) una benedizione (concreta), beneficio
+ ἐπί: abbondantemente

εὐλογία: nom. sing.
εὐλογίᾳ: dat. sing.
εὐλογίαις: dat. pl.
εὐλογίαν: acc. sing.
εὐλογίας: gen. sing.

(+ἐπί) abbondare: 2
benedire: 6
di benedire: 1
ereditare: 1
lodare: 3
lusingare parlare: 1
offrire: 1
offrire di generosità: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω