εὐμετάδοτος (eumetadotos)

da εὖ ed una presunta parola derivata da μεταδίδωμι
Numero Strong: G2130
aggettivo

1) pronto o libero da impartire
2) liberale

εὐμεταδότους: acc. pl. masc.

prontezza a dare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω