εὐνουχίζω (eunouchizô)

da εὐνοῦχος
TDNT - 2: 765,277
Numero Strong: G2134
verbo

1) castrare
2) metaforicamente farsi un eunuco cioè astenendosi (come un eunuco dal matrimonio)

εὐνούχισαν: 3pl. att. aor. ind.
εὐνουχίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

fare eunuco: 1
fare tale: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω