εὐπερίστατος (euperistatos)

da εὖ ed una parola derivata da una parola presunta composta da περί e ἵστημι
Numero Strong: G2139
aggettivo

1) che circonda, cioè abituale

εὐπερίστατον: acc. sing. femm.

che facilità avvolgere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω