εὐπορέομαι (euporeomai)

da una parola composta da ἑτοιμάζω e la radice di πορεία
Numero Strong: G2141
verbo

1) essere benestante, avere dei mezzi
+ τὶς: la sua abilità

εὐπορεῖτό: 3sing. med. impf. ind.

possibilità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω