εὐσεβέω (eusebeô)

da εὐσεβής
TDNT - 7: 175,1010
Numero Strong: G2151
verbo

1) agire piamente o riverentemente
   1a) verso Dio, il proprio paese, i magistrati, parenti, e tutto a cui la riverenza è dovuta

εὐσεβεῖν: att. pres. inf.
εὐσεβεῖτε: 2pl. att. pres. ind.

adorare: 1
fare dovere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω