εὐτραπελία (eutrapelia)

da una parola composta da εὖ ed una parola derivata dalla radice di τροπή (significato ha ben girato, cioè pronto a scherzare, giocoso)
Numero Strong: G2160
sostantivo femminile

1) gaiezza, umore, faziosità
2) in senso negativo
   2a) scurrilità, licenziosità

εὐτραπελία: nom. sing.

volgarità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω