φάσις (fasis)

da φημί (non lo stesso di fase, che è da φαίνω)
Numero Strong: G5334
sostantivo femminile

1) negli oratori attico, l'esposizione di (l'informare contro) quelli che hanno malversato la proprietà dello Stato, o violato le leggi sull'importazione o esportazione della merce, o defraudato la loro custodia
2) la rivelazione di un crimine segreto

φάσις: nom. sing.

(+ἀναβαίνω) riferire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω