φανέρωσις (fanerôsis)

da φανερόω
TDNT - 9: 6,1244
Numero Strong: G5321
sostantivo femminile

1) manifestazione

φανερώσει: dat. sing.
φανέρωσις: nom. sing.

manifestare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω