φαντάζομαι (fantazomai)

da una parola derivata da φαίνω
TDNT - 9: 6,1244
Numero Strong: G5324
verbo

1) fare apparire, rendere visibile, esporre alla vista, mostrare
   1a) l'apparenza, la vista

φανταζόμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.

spettacolare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω