φεύγω (feugô)

a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: G5343
verbo

1) fuggire via, cercare la salvezza scappando
2) metaforicamente fuggire (evitare) qualcosa di detestabile, soprattutto i vizi
3) essersi salvato scappando, mettersi in salvo dal pericolo
4) poeticamente, fuggire via, svanire

ἔφυγεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔφυγον: 3pl. att. aor. ind.
φεῦγε: 2sing. att. pres. imptv.
φεύγει: 3sing. att. pres. ind.
φεύγετε: 2pl. att. pres. imptv.
φευγέτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
φεύξεται: 3sing. med. fut. ind.
φεύξονται: 3pl. med. fut. ind.
φυγεῖν: att. aor. inf.
φύγητε: 2pl. att. aor. cong.

dare a fuggire: 1
fuggire: 19
fuggire via: 1
scampare: 2
scomparire: 1
se ne fuggire: 3
sfuggire: 2
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω