φημί (fêmi)

propriamente, la stessa della radice di φῶς e φαίνω
Numero Strong: G5346
verbo

1) fare conoscere i propri pensieri, dichiarare
2) dire

ἔφη: 3sing. att. impf. ind.
φασίν: 3pl. att. pres. ind.
φημι: 1sing. att. pres. ind.
φησιν, φησίν: 3sing. att. pres. ind.

(+λέγω) dire pure: 1
(+ἀποκρίνομαι) rispondere: 2
dichiarare: 1
dire: 45
dire egli: 1
dire mettere: 1
domandare: 1
non tradotto: 2
riprendere: 1
rispondere: 10
stare dire: 1
Totale: 66

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω