φιλέω (fileô)

da φίλος
TDNT - 9: 114,1262
Numero Strong: G5368
verbo

1) amare
   1a) approvare
   1b) piacere
   1c) sanzionare
   1d) trattare affettuosamente o gentilmente, accogliere cordialmente, aiutare
2) mostrare segni di amore
   2a) baciare
3) fare piaceri
   3a) essere avvezzo, abituato a fare

ἐφίλει: 3sing. att. impf. ind.
πεφιλήκατε: 2pl. att. pf. ind.
φιλεῖ: 3sing. att. pres. ind.
φιλεῖς: 2sing. att. pres. ind.
φιλῆσαι: att. aor. inf.
φιλήσω: 1sing. att. aor. cong.
φιλοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
φιλούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
φιλοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
φιλῶ: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
φιλῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) per baciare: 1
(+ἄν) amare: 1
(+σύ) amare: 1
amare: 15
baciare: 2
volere bene: 5
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω