φιλόνεικος (filoneikos)

da φίλος e neikos (un litigio, probabilmente simile a νῖκος)
Numero Strong: G5380
aggettivo

1) affettuoso di conflitto, litigioso
   1a) in senso positivo, emulo

φιλόνεικος: nom. sing. masc.

litigare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω