φιλόσοφος (filosofos)

da φίλος e σοφός
TDNT - 9: 172,1269
Numero Strong: G5386
sostantivo maschile

1) un filosofo, uno che si occupava all'inseguimento della saggezza o della cultura
2) in senso più stretto, uno che investiga e discute la causa delle cose ed il bene supremo

φιλοσόφων: gen. pl.

filosofare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω