φιλαδελφία (filadelfia)

da φιλάδελφος
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: G5360
sostantivo femminile

1) amore di fratelli o sorelle, amore fraterno
2) nel NT l'amore che i cristiani hanno l'un per l'altro come fratelli

φιλαδελφία: nom. sing.
φιλαδελφίᾳ: dat. sing.
φιλαδελφίαν: acc. sing.
φιλαδελφίας: gen. sing.

affettare fratello: 2
amare fratello: 3
uno amare fratello: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω