φιλοτιμέομαι (filotimeomai)

voce media da una parola composta da φίλος e τιμή
Numero Strong: G5389
verbo

1) volere desideroso di onore
   1a) essere azionato dall'amore di onore
   1b) a causa di un amore di onore sforzare a fare accadere qualcosa
2) essere ambizioso
   2a) sforzare sinceramente, renderlo il proprio scopo

φιλοτιμεῖσθαι: med. pres. inf.
φιλοτιμούμεθα: 1pl. med. pres. ind.
φιλοτιμούμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.

avere ambizione di: 1
cercare di: 1
sforzare di: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω