φονεύς (foneus)

da φόνος
Numero Strong: G5406
sostantivo maschile

1) assassino, omicida

φονέα: acc. sing.
φονεῖς: acc. pl., nom. pl.
φονεύς, φονεὺς: nom. sing.
φονεῦσιν: dat. pl.

(+) omicidio: 1
(+ἀνήρ) uno omicidio: 1
omicidio: 3
uccidere: 1
uno omicidio: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω