φορτίον (fortion)

diminutivo di φόρτος
TDNT - 9: 84,1252
Numero Strong: G5413
sostantivo neutro

1) un carico, peso
   1a) del nolo o carico di una nave
2) metaforicamente
   2a) di riti gravosi
   2b) degli obblighi che Cristo mette sui suoi seguaci, come un "carico" come contrasto ai precetti dei farisei, l'osservanza di cui era molto oppressiva
   2c) difetti della coscienza che opprimono l'anima

φορτία: acc. pl.
φορτίοις: dat. pl.
φορτίον: acc. sing., nom. sing.
φορτίου: gen. sing.

caricare: 2
di fardello: 1
di pesare: 1
fardello: 1
pesare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω