φορτίζω (fortizô)

da φόρτος
TDNT - 9: 86,1252
Numero Strong: G5412
verbo

1) mettere un carico su, caricare
2) metaforicamente caricare qualcuno con un carico (di riti e precetti non necessari)

πεφορτισμένοι: pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
φορτίζετε: 2pl. att. pres. ind.

caricare: 1
opprimere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω