φθέγγομαι (ftheggomai)

probabilmente simile a φέγγος e così a φημί
Numero Strong: G5350
verbo

1) fare un suono, rumore o grido
   1a) di qualsiasi tipo di suono o voce, sia di uomo che di animale o oggetto inanimato come tuono, strumenti musicali, eccetera

φθέγγεσθαι: med. pres. inf.
φθεγγόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
φθεγξάμενον: med. aor. ptc. nom. sing. neut.

discorrere: 1
parlare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω