φθορά (fthora)

da φθείρω
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: G5356
sostantivo femminile

1) corruzione, distruzione, il perire
   1a) quello che è soggetto alla corruzione, che è deteriorabile, che perisce
   1b) nel senso cristiano, la miseria eterna nell'inferno
2) nel NT, in senso etico, corruzione morale
+ εἰς: perire

φθορὰ: nom. sing.
φθορᾷ: dat. sing.
φθοράν, φθορὰν: acc. sing.
φθορᾶς: gen. sing.

(+ἐν) corrompere: 1
che decomporre: 1
corrompere: 5
distruggere: 1
scomparire: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω