φράσσω (frassô)

a quanto pare una forma fortificata della radice di φρήν
Numero Strong: G5420
verbo

1) recingere, bloccare, turbare, racchiudere
2) fare tacere

ἔφραξαν: 3pl. att. aor. ind.
φραγῇ: 3sing. pass. aor. cong.
φραγήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

chiudere: 2
togliere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω