φρόνιμος (fronimos)

da φρήν
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: G5429
aggettivo

1) intelligente, saggio, avveduto
   1a) quelli che si considerano saggi sono presuntuosi Rom 11:25
2) prudente, cioè attento ai propri interessi

φρόνιμοι: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
φρονίμοις: dat. pl. femm., dat. pl. masc.
φρόνιμος: nom. sing. masc.
φρονίμῳ: dat. sing. masc.
φρονιμώτεροι: nom. pl. masc. comp.

(+) prudenza: 1
(+παρά ἑαυτοῦ) presumere: 1
a persona intelligente: 1
avvedere: 5
più avvedere: 1
prudenza: 2
saggezza: 1
sapere: 1
saviezza: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω