φραγμός (fragmos)

da φράσσω
Numero Strong: G5418
sostantivo maschile

1) una siepe, un recinto
2) quello che separa, che impedisce a due di venire insieme
+ περιτίθημι: mettere un recinto tutt'intorno

φραγμὸν: acc. sing.
φραγμοῦ: gen. sing.
φραγμοὺς: acc. pl.

separare: 1
siepe: 1
uno siepe: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω