φυλή (fulê)

da φύω (vedi φύλλον)
TDNT - 9: 245,1280
Numero Strong: G5443
sostantivo femminile

1) una tribù
   1a) nel NT tutte le persone che sono discendenti di uno dei dodici figli del patriarca Giacobbe
2) una nazione, gente

φυλαὶ: nom. pl.
φυλαῖς: dat. pl.
φυλὰς: acc. pl.
φυλὴν: acc. sing.
φυλῆς: gen. sing.
φυλῶν: gen. pl.

a uno tribù: 1
di tribù: 2
non tradotto: 1
tribù: 27
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω