φυσιόω (fusioô)

da φύσις nel senso primario di respirare
Numero Strong: G5448
verbo

1) rendere naturale, fare in modo che una cosa mantenga l'ordine naturale
2) gonfiare, fare gonfiare
   2a) gonfiare, rendere orgoglioso
   2b) essere gonfiato, comportarsi orgogliosamente, essere orgoglioso

ἐφυσιώθησάν: 3pl. pass. aor. ind.
πεφυσιωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
πεφυσιωμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
φυσιοῖ: 3sing. att. pres. ind.
φυσιούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
φυσιοῦσθε: 2pl. pass. pres. ind.
φυσιοῦται: 3sing. pass. pres. ind.

gonfiare: 5
gonfiare di orgoglio: 2
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω