φυσικός (fusikos)

da φύσις
TDNT - 9: 251,1283
Numero Strong: G5446
aggettivo

1) prodotto dalla natura, innato
2) piacevole alla natura
3) governato da (gli istinti di) la natura

φυσικὰ: nom. pl. neut.
φυσικὴν: acc. sing. femm.

natura: 2
per natura: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω