γέεννα (geenna)

di origine ebraica
TDNT - 1: 657,113
Numero Strong: G1067
sostantivo femminile

1) Inferno, il luogo della punizione futura, chiamato "geenna" o "geenna di fuoco". Era originalmente la valle di Innom, al sud di Gerusalemme, dove la lordura e gli animali morti della città erano buttati e bruciati; un simbolo appropriato dei malvagi e della loro distruzione futura.
+ + πῦρ: fuoco dell'inferno

γέενναν: acc. sing.
γεέννῃ: dat. sing.
γεέννης: gen. sing.

di geenna: 1
geenna: 11
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω