γέννημα (gennêma)

da γεννάω
TDNT - 1: 672,114
Numero Strong: G1081
sostantivo neutro

1) chi è nato o generato
   1a) il discendente o la progenie di uomini o animali
   1b) il frutto della terra, il prodotto dell'agricoltura

γεννήματα: voc. pl.

razza: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω